Aksiyal ve para-özofajiyal fıtıkların onarımı için.

Maksimum hasta güvenliği için DynaMesh®-HIATUS implantları DynaMesh® visible (görünür) teknolojisi ile üretilmektedir.

Maksimum hasta güvenliği, yama erozyonunun verimli engellenmesi için sofistike dizayn.
Hiatus özofagus bölgesi respirasyon ve yutkunma sebebi ile oldukça mobildir. Mobil konumda yama yerleştirmesi yama erozyonunun verimli engellenmesi için kanıtlanmış teknoloji gerektirir.

DynaMesh®-HIATUS yüksek gereksinimlere sahip bu tür hiatus fıtıklarının onarımı için geliştirilmiştir.
İmplantın sofistike yapısı üç teknolojiyi birleştirerek en üst düzeyde hasta güvenliğini sağlamaktadır.

1845

Sağlam yapı ve yüksek derecede efektif gözeneklilik özofagus açıklığını (kırmızı işaret) uzun sürelerde bile neredeyse sabit tutmanın en önemli parçası olmuştur.


Gerilim altında şeklinin korunması
Konvansiyonel yamalar gerilim altında genelde deforme olmaktadır. Hiatus bölgesinde kullanılan yamanın yama implantı ile özofagus arasındaki mesafeyi daraltabilir buda yama erozyonuna sebep verebilir. DynaMesh®-HIATUS dörtgen gözenekli sofistike tekstil yapısı ile gerilim ve yük altında dahi yüksek oranda şeklini sabit tutmaktadır.


Yüksek efektif gözeneklilik
Yama implantları inkorporasyon sonrası in vivo büzüşme eğilimi göstermektedir. DynaMesh®-HIATUS yüksek efektif gözenekliliğe sahip olması sebebi ile yama implantının tamamı ile kaynaştığından emin olunabilir. İnkorporasyon esnasında kanıtlanmış ve yüksek derecede biyolojik uyumlu PVDF polimerinin kullanılması yara dokusu oluşumunu en aza indirgemektedir. Yama implantlarının çok az yara dokusu ile iyi inkorpore olması yama büzüşmesini en aza indirger ve kalıcı olarak inkorpore olan implantın yüksek esneklikte kalmasını sağlar.


Yumuşak, çözgülü örgü yama kenarları
Engellemek için bütün yöntemleri uygulamanıza rağmen yama özofagus ile temas ederse, DynaMesh®-HIATUS yumuşak yama kenarları yama erozyonunu tehlikesini en aza indirgemektedir. 


Ürün Yelpazesi

Ebat: 07 cm x 12 cm  PV610712F1 Ünite= 1 ADET / KUTU
Ebat: 08 cm x 13 cm PV610813F1 Ünite = 1 ADET / KUTU