Rektosel cerrahi onarımı için.
Transvajinal posteriyör yama onarımı için minimize edilmiş yama boyutu.
Azaltılan yabancı cisim reaksiyonu ile belirgin seviyede daha az yama büzüşmesi [20].

1844


DynaMesh | Kategorisine Ait Diğer Ürünler