DynaMesh®-PRM yama implantları erkek stress üriner inkontinans hafif ve hafif şiddetli olgularda transobturatorik subüretral şerit ameliyaları için özel olarak geliştirilmiştir. DynaMesh®-PRM'nin eşsiz köşe yapısı çevresel dokuları irrite etmeden kolay ve atravmatik uygulama yerleşim ve ayar sağlar. Polyvinylidene fluoride (PVDF) monofilamentlerin boyutsal sağlam tekstil yapısı üstün efektif gözenekliliği ile mükemmel doku kaynaşması sağlamaktadır.

1764

Cerrah ameliyat yöntemini ve şeridin en son konumunu kendi seçimi ve kullanılan aletler doğrultusunda belirler. Aletler ayrı olarak sunulmaktadır.

Normalde yama implantı perineal bir erişimden iletilmektedir. Bulbospongiosus kas ortasal hatta bölünerek üretral bulbus fibrous nucleaus'tan üretral bulbus mobil hale gelene kadar ayrıştırılmaktadır. Şerit transobturatorik olarak tunelleme aleti ile iletilmektedir. Merkezi yama parçası üretral bulbusun mobil kısmına sütür kullanılarak sabitlenmektedir. Şerit üzerindeki gerilim bulbusu retroüretral alanda kranyal yöne çevirecektir. Şerit nihayi konuma eriştiğinde, perineal yaradan inzisyona doğru bir tünel açılmaktadır. Şeridin uçları geriye çekilerek yara hizasında kesilmelidir. Yara iyileşmesinin ilk haftalarında şerdin yer değiştirmesini engellemek için şeridin uçları serbestçe 2-0 orta sürede eriyen sütür ile birbirine bağlanmalıdır.

DynaMesh®-PRM uygularken kullanıcı subüretral şerit implantasyonu ile ilgili teknik konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

DynaMesh®-PRM kıvrılma olmaz

Yüksek şekil sağlamlığı ve tanımlanmış esneklik

Dinamometri uygulama alanına tam olarak adapte edilmiştir. Tanımlanan esneklikte anatomik yapıları güçlendirecek kadar güce ve minimal büzüşmeye sahiptir. 2)
Özellikle gerilim altında yüksek efektif gözeneklilik korunmaktadır çünkü yama sadece uzunlamasına esnemektedir (tanımlandığı biçimde) fakat genişlik değişmemektedir. 1) 4)


prm-v
DynaMesh®-PRM 04 cm x 03 cm PV330453F1 Unit = 1 EA / BX
DynaMesh®-PRM visible 04 cm x 03 cm PV730453F1 Unit = 1 EA / BX