Stres ve miks tip üriner inkontinans cerrahi onarımı için.

Minimal invaziv tek inzisyon tekniği için kendinden-yapışan mini-sling.

Yüksek hasta güvenliği, kolay kullanım, kısa ameliyat süresi  [31].

2271